RCR medverkar när Strömsunds kommun övar pågående dödligt våld

Tis 19 dec 2023 08:29

Måndagen den 8 januari genomför polis, ambulans och räddningstjänst en övning i pågående dödligt våld för personal på Hjalmar Strömerskolan i Strömsund. Övningen sker i samarbete med Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum, RCR.

Vinterbild, fasad på skola
Måndag 8 januari övar all skolpersonal på Hjalmar Strömerskolan en fiktiv skolskjutning. Forskare från RCR har medverkat i planeringen och följer också övningen. Foto: Strömsunds kommun.

− I vårt uppdrag ingår att samverka med omgivande samhälle och det är därför en självklarhet att delta i den här typen av övningar. Förutom att övningen ska bidra till att öka medarbetarnas och kommunens förmåga att hantera extrema situationer blir den också ett utmärkt tillfälle för oss att hämta in kunskap och erfarenheter som vi kan dra nytta av i vår risk- och krisforskning, säger Minna Lundgren, forskare vid Risk and Crisis Research Centre, RCR.

Pågående dödligt våld, PDV, är ett samlingsnamn för olika typer av våldshandlingar, bland annat skolskjutningar. Under 2023 har alla medarbetare på Hjalmar Strömerskolan ökat sin kunskap inom PDV och krisberedskap bland annat kring förebyggande arbete, metoder, krishantering samt in- och utrymning. Nästa steg är nu en övning för all skolpersonal den 8 januari med en fiktiv skolskjutning. I övningen deltar också polis, räddningstjänst och ambulanssjukvård.

– Krisberedskap är ett viktigt och prioriterat område både för kommunen som helhet och för gymnasieskolan. Vi ska kunna hantera olika händelser, så även allvarliga våldssituationer. Övningens syfte är att stärka vår förmåga att snabbt kunna agera under svåra förhållanden och minimera negativa konsekvenser, säger Ralf Sjödin, rektor på Hjalmar Strömerskolan.

− Vi har funnits med som bollplank i planeringsfasen och under själva övningen blir vår uppgift att följa hur man kommunicerar internt under den här typen av händelse. Att kommunen väljer att öva är mycket klokt, för bara vetskapen om att personalen övar den här typen av scenarion kan öka tryggheten bland elever och vårdnadshavare, säger Minna Lundgren.

RCRs medverkan i övningen sker inom ramen för forskningsprojektet ”Människa, mått och motståndskraft – nya sätt att studera riskkommunikation, ansvar och beredskap.” Här finns mer information om forskningsprojektet.

Kontaktperson:

Minna Lundgren, forskare vid Risk and Crisis Research Centre, RCR, minna.lundgren@miun.se, tfnnr 010-142 88 19


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-19

Environment: Draft