Det är viktigt att incidenter rapporteras. Det som för den enskilde kan uppfattas som en isolerad händelse kan i själva verket vara en serie av händelser som pekar på ett visst mönster.

Incidenthantering
Så här hanterar vi incidenter på Mittuniversitetet.

Sidan uppdaterades 2023-11-03

Environment: Draft