Säkerhetsskyddet består av de tre huvudområdena personsäkerhet, informationssäkerhet samt brand- och egendomsskydd. Ansvaret för de olika områdena är fördelat.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-05-30

Environment: Draft