Visselblåsarfunktionen är ett led i universitetets arbete med att motverka förekomst av korruption och andra allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Har du mer än en fil att ladda upp? Ladda då upp alla filer samtidigt.
Bifoga dokument

Kontaktuppgifter:
Under utredningens gång kan det med stor sannolikhet finnas behov av kompletterande uppgifter. Av detta skäl rekommenderas att du anmäler kontaktuppgifter tex. genom en e-postadress. Vill du vara anonym kan du skapa en e-postadress som inte avslöjar din identitet.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-09-29

Environment: Draft