Forskarnätverk erhåller prestigefylld status för AI‑forskning

Tis 19 dec 2023 20:56

Forskarnätverket AILI har nyligen erhållit statusen EARLI Center for Excellence in Research. Statusen innebär att nätverket fått resurser för att skriva ansökningar, driva projekt och arbeta med publiceringar fram till år 2027.

Jimmy Jaldemark framför en bokhylla med böcker
Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

Forskarnätverket AILI (AI in Learning and Instruction) är ett nätverk bestående av tio forskare från fem länder. En av de svenska representanterna är Jimmy Jaldemark, docent i pedagogik vid Mittuniversitetet.

- Under åren 2024–2027 har vi, från European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI), erhållit statusen EARLI Center for Excellence in Research. Det betyder att nätverket fått resurser för att tillsammans skriva ansökningar, driva forskningsprojekt och arbeta med gemensamma publikationer under de år nätverket har excellence-statusen. Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om hur AI påverkar och transformerar förutsättningarna för lärande och undervisning, då med specifikt fokus på utmaningar och möjligheter, säger Jimmy Jaldemark.  

Då den tekniska och samhälleliga utvecklingen påverkas av utvecklingen inom AI-området finns en stor drivkraft i hela samhället att förstå de senaste framstegen, inte minst inom lärandet.

- Precis som tidigare i historien har den tekniska utvecklingen stor betydelse även för lärandet. Just nu är utvecklingen inom digital teknik, och specifikt inom AI-området, en sådan drivande kraft i samhällsutvecklingen. Då behövs det göras viktiga insatser inom forskningen för att bidra till kunskapsutveckling och därigenom kunna bidra till att stärka förutsättningarna för mänskligt lärande, säger Jimmy Jaldemark.

...jag är väldigt glad och stolt över att vi lyckades få ihop ett så otroligt starkt nätverk med många världsledande forskare.

Högt ansedda experter inom olika områden

I forskarnätverket ingår forskare med olika kompetenser och med olika bakgrund. Variationen är något som Jimmy menar har stärkt nätverket.

- Det är ju tuff konkurrens om den här typen av resurser och jag är väldigt glad och stolt över att vi lyckades få ihop ett så otroligt starkt nätverk med många världsledande forskare. I detta ingår en spännande mix av kompetenser från olika områden. Exempelvis är ju Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, en veteran som varit med och byggt upp den internationella forskningen om lärande. Vi har även Andreas Gegenfurther, Maarten de Laat, Sanna Järvelä, Sabine Seuftert och Marcus Specht, var och en internationellt högt ansedda experter inom olika områden. Utöver mig från Mittuniversitetet har vi forskare från Göteborgs universitet, Högskolan i Jönköping och Högskolan i Väst, säger Jimmy Jaldemark och fortsätter:

- Det ska bli oerhört inspirerande att arbeta med detta gäng och se vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Skapad av Rickard Olsson

Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-12-19

Environment: Draft