Bra och beprövade rutiner hjälper oss att arbeta strukturerat och effektivt när en kris inträffar, så att vi på bästa sätt kan ta hand om våra medarbetare, studenter och andra berörda samt kommunicera händelseutvecklingen.

Central krisgrupp

Central krisgrupp

Rektor (ordf)
Anders Fällström
070-493 85 27

Tf förvaltningschef
Ludde Edgren
072-595 73 29

Kommunikationschef
Marlene Berg
070-363 87 79

HR-chef
Victoria Sjöbom
072-595 73 18

Fastighetschef, Sammankallande för centrala krisgruppen
Lennart Johansson
073-810 53 20

Dekan HUV
Anna Olofsson
070-680 30 32

Dekan NMT
Dan Bylund
dan.bylund@miun.se
072-581 89 09

Studentrepresentanter
Studentkåren i Sundsvalls ordförande
070-716 68 30

Studentkåren i Östersunds ordförande
070-662 17 95

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26

Ställföreträdande Fastighetschef
Bengt Lehman
072-249 55 33

Lokala krisgrupper

Lokala krisgrupper

Vid behov kan andra funktioner adjungeras till den lokala krisgruppen.

Sundsvall

HR-specialist
Linn Eklund
072-581 60 66

Kommunikatör
Victoria Engholm
010-142 86 52
072-581 86 22

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Studentrepresentant
Studentkåren i Sundsvalls ordförande
070-716 68 30

Universitetspräst
Pether Bertilsson
073-271 01 41

Östersund

HR-specialist
Lina Franzén
072-142 65 33

Kommunikatör
Ronney Wickzell
Tel 070–389 77 72

Studenthälsosamordnare
Helena Söderberg 
070-606 86 26 

Studentrepresentant
Studentkåren i Östersunds ordförande
070-662 17 95

Universitetspräst
Karolinn Strandberg
063-19 50 70

Externa kontakter/länkar

Sidan uppdaterades 2022-11-22

Environment: Draft